1. Elokuvan valinta

Välitämme ensisijaisesti yhteistyökumppanimme Elokuvalisenssi -palvelun valikoimasta löytyviä elokuvia:

elokuvalisenssi.fi/elokuvat

Selvitämme mielellämme myös muiden elokuvien esitysoikeuksien saatavuuksia ja kustannuksia!

Kerromme teille toivomienne elokuvien saatavuuden ja kustannukset. Esitysoikeuden kustannukset vaihtelevat elokuvasta ja näytöspaikan kapasiteetista riippuen noin 300 – 700 euron välillä.

Kun elokuvan esitysoikeus on varmistettu ja kustannus hyväksytty osaltanne, kyselemme teiltä tarkemmat tiedot näytöksestänne (kohta 2).

2. Näytöksen suunnittelu ja toteutus

Näytöspaikasta ja esitystekniikasta vastaa näytöksen järjestäjä. Yksinkertaisinta on, jos teillä on omissa tiloissanne esityspaikaksi soveltuva tila sekä esitystekniikka. Näytöspaikaksi voi etsiä myös muuta tilaa ja ehdottaa yhteistyötä.

Elokuvalisenssi -palvelun kautta ostettuja elokuvia voi esittää useamman kerran päivän aikana.

Scene lainaa teille elokuvan esityskopion (dvd tai blu-ray) elokuvan esittämistä varten. Huom! Elokuvaa ei saa esittää suoratoistopalveluista ilman erillistä lupaa. Suoratoistona esittämisestä vastaa näytöksen järjestäjä itse. 

Esityskopio ja tekniikka kannattaa testata toimivaksi ennen tapahtumapäivää! Esityskopio on myös Scenellä lainassa ja ne tulee palauttaa pikimmiten tapahtumapäivän jälkeen.

Elokuvanäytöksen tulee olla yleisölle maksuton. Näytöksen yhteydessä voi olla muuta maksullista ohjelmaa ja palveluja (tarjoilut jne) ja näytöksen yhteydessä voi tehdä omaa markkinointiviestintää (promootiot jne).

Näytökseen voi olla vapaa pääsy ilman ennakkoilmoittautumista, tai voitte pyytää yleisöä ilmoittautumaan esim sähköpostitse, lomakkeella tai hakemalla pääsylipun.

Scene pyytää näytöksestänne seuraavat tiedot:

  • Näytöksen järjestäjä
  • Näytöspaikka
  • Näytöspaikan osoite
  • Lisätiedot-yhteystieto
  • Esitysaika (yksi tai useampi)
  • Tietoa organisaatiostanne/palveluista/näytöksestä
  • Esteettömyystiedot
  • Ilmoittautuminen

3. Sopimus ja laskutus

Kun elokuva ja näytöspaikka on varmistuneet, tehdään elokuvan esittämisestä kirjallinen sopimus.

Scene pyytää sopimukseen seuraavat tiedot:

  • sopimuksen yhteyshenkilö
  • laskutusosoite

 

Scene laskuttaa Elokuvapäivään osallistumisesta elokuvan esitysoikeuden ja markkinointimaksun (100,00€). Markkinointimaksua ei peritä yhdistyksiltä. Hinnat eritellään sopimuksessa.

4. Markkinointiyhteistyö

Scene markkinoi näytöstänne osana Elokuvapäivän markkinointia.

Scene markkinoi Elokuvapäivää mediatiedoitteissa, ajoväylien diginäytöillä, radiohaastatteluilla, lehtimainoksilla, siltabanderoilleilla, messuilla sekä maksetuilla somemainoksilla. Elokuvapäivää markkinoi myös Turun kaupunki.

Näytöksen järjestäjän kannattaa markkinoida näytöstä myös omissa kanavissaan. Markkinoinnissa kannattaa mainita perustiedot Elokuvapäivästä. Elokuvapäivän logoa saa ja kannattaa käyttää markkinoinnissa! Markkinoinnissa tulee ottaa huomioon tekijänoikeudelliset rajoitukset (näytöstä ei saa mainostaa elokuvan kuvilla luvatta). Scene lähettää teille tarkemmat ohjeet oman näytöksen markkinointimahdollisuuksista.

Scene toimittaa teille 2kpl Elokuvapäivän virallisia julisteita lähempänä tapahtumapäivää. Julisteet ovat nimenomaan teidän näytöksen julisteita. Julisteita voi käyttää näytöspaikan välittömässä läheisyydessä.

5. Elokuvapäivä

Scene toivottaa elämyksellistä Elokuvapäivää!

Scene pyrkii käymään näytöspaikassanne ottamassa valokuvia tunnelmista vähän ennen näytöstä. Toivomme myös, että ottatte itse valokuvia näytöksestänne, joita Scene voi käyttää Elokuvapäivän markkinoinnissa.

6. Palautekysely

Elokuvapäivän jälkeen Scene lähettää palautekyselyn ja muistuttaa mahdollisten vuokrakopioiden palautuksesta.

Toivottavasti saamme teidät uudelleen mukaan Elokuvapäivän ohjelmaan!